9 روز تخفیف شگفت انگیز

از اول آذر به مدت ۹ روز طراحان برتر سپاهان کلی تخفیف باحال ۵۰% داره، از دستشون ندید.

1 + 0 = ?